جزوه زبان تخصصی معماری پارسه

جزوه زبان تخصصی معماری پارسه

جزوه زبان تخصصی معماری پارسه

دانلود جزوه زبان تخصصی معماری پارسه شامل متون مهم READING زبان تخصصی معماری 
تعداد ص:۵۰
فرمت: PDF
نوع فایل: تایپ شده …

بانک لغات زبان تخصصی معماری

بانک لغات زبان تخصصی معماری

بانک لغات زبان تخصصی معماری

دانلود بانک لغات زبان تخصصی معماری شامل کلیه واژگان مرتبط با زبان تخصصی معماری که احتمال طرح سوال از آن وجود دارد.  
تعداد ص: ۸۰
فرمت: pdf
نوع فایل: تایپ شده …

جزوه واژگان طبقه بندی شده زبان تخصصی معماری سالهای اخیر

جزوه واژگان طبقه بندی شده  زبان تخصصی معماری سالهای اخیر

جزوه واژگان طبقه بندی شده زبان تخصصی معماری سالهای اخیر

دانلود جزوه واژگان طبقه بندی شده زبان تخصصی معماری سالهای اخیر شامل گرایش معماری، طراحی و معماری منظر تعداد ص:۱۲
فرمت: pdf
نو فایل: تایپ شده …

زبان تخصصی معماری رستگارپور

زبان تخصصی معماری رستگارپور

زبان تخصصی معماری رستگارپور

دانلود زبان تخصصی معماری رستگارپورتعداد ص: ۵
فرمت : pdf
نوع فایل: تایپ شده …

زبان عمومی ارشد پارسه

زبان عمومی ارشد پارسه

زبان عمومی ارشد پارسه

دانلود جزوه زبان عمومی کارشناسی ارشد  موسسه پارسه  
تعداد صفحات: ۲۱۸ ص
فرمت فایل: pdf
نوع فایل: تایپ شده…

بانک لغات عمومی آزمون کارشناسی ارشد

بانک لغات عمومی آزمون کارشناسی ارشد

بانک لغات عمومی آزمون کارشناسی ارشد

دانلود جزوه کامل بانک لغات عمومی آزمون کارشناسی ارشد شامل کلیه لغات طرح شده در کنکور سالهای اخیر کارشناسی ارشد تعداد صفحات: ۵۵ ص
فرمت فایل: pdf
نوع فایل: تایپ شده…

۱۱۰۰ لغت پرکاربرد زبان انگلیسی

1100 لغت پرکاربرد زبان انگلیسی

۱۱۰۰ لغت پرکاربرد زبان انگلیسی

دانلود جزوه کامل ۱۱۰۰ لغت پرکاربرد زبان انگلیسی از منابع مهم درس زبان عمومی مقطع کارشناسی ارشد تعداد صفحات: ۶۵ ص
فرمت فایل: pdf
نوع فایل: تایپ شده …

دالود پلان رایگان مجتمع تفریحی با جزئیات (۲)

دالود پلان رایگان مجتمع تفریحی با جزئیات (2)

دالود پلان رایگان مجتمع تفریحی با جزئیات (۲)

دانلود پلان ، نما ، برش، موقعیت وتمام جزئیات یک مجتمع تفریحی با تمام جزئیات به همراه فایل شیت بندی این پلانو برای یک سایت خارجی به قیمت ۲۰ دلار شیر دادم که برای هموطنانم فقط با این قیمت ناچیز ارائه می شود…