مقاله ۹- اتاق بحران (عملكردها و ساختار)

مقاله 9- اتاق بحران (عملكردها و ساختار)

مقاله ۹- اتاق بحران (عملكردها و ساختار)

فهرست مطالبعنوان صفحه
تعريف بحران. ۱
مديريت بحران. ۱
اهداف عمده مديريت سوانح.. ۲
ويژگيهاي مديريت بحران. ۲
مراحل مديريت بحران. ۳
راهبردها۴
اهداف… ۴
تعريف اتاق بحران. ۴
هدف ايجاد اتاق بحران. ۵
سطح بندي اتاق بحران. ۵
اثر همپوشاني.. ۵
عناصر اصلي مديريت بحران استاندارد. ۶
سيستم فرماندهي حادثه. ۶
اصول سه گانه مقابله با حوادث… ۶
عملكردهاي اتاق بحران. ۶
نيازهاي عملكردي اتاق بحران. ۷
اهداف كاربردي اتاق بحران. ۸
ويژگي‌هاي خاص اتاق بحران….

پایان نامه: شبکه های بی سیم و Wi-Fi

پایان نامه: شبکه های بی سیم و  Wi-Fi

پایان نامه: شبکه های بی سیم و Wi-Fi

—– پایان نامه: شبکه های بی سیم و Wi-Fi —–تعداد صفحات: ۱۲۷ صفحه —–
قالب: WORD —–
توضیحات بیشتر و دانلود در ادامه …..
 

فهرست مطالب
۱- فصل اول
ـ مقدمه ۲
۱-۱ تشريح مقدماتي شبكه هاي بي سيم و كابلي ۲
۱-۱-۱- عوامل مقايسه ۳
۲-۱-۱- نصب و راه اندازي ۳
۳-۱-۱- هزينه ۳
۴-۱-۱- قابليت اطمينان ۴
۵-۱-۱- كارائي ۴
۶-۱-۱- امنيت ۴
۲-۱ مباني شبكه هاي بيسيم ۵
۳-۱ انواع شبكه هاي بي سيم ۶
۴-۱ شبکه‌های بی‌سیم، کاربردها، مزایا و ابعاد ۸
۵-۱ روش هاي ارتباطي بي سيم ۹
۱-۵-۱- شبكه هاي بي سيم…