نقاط ضعف و قوت روش وينكلر در طراحي شالوده ها

نقاط ضعف و قوت روش وينكلر در طراحي شالوده ها

تحقیق نقاط ضعف و قوت روش وينكلر در طراحي شالوده در این تحقیق موضوعات  روش وينكلر، ضريب عكس العمل بستر، عرض شالوده بررسی می شود هدف اصلي از اين مقاله، شناخت مفهومي روش وينكلر و ضريبعكس العمل بستر است تا مهندسان با آگاهي آامل از نقاط ضعف و قوت وتئوريهاي بكار رفته در آن، اين مدل را انتخاب آنند و همچنين با مطالعهعوامل مؤثر بر ضريب عكس العمل بستر امكان تخمين مقادير واقعي تري فراهم شود،تا نتايج حاصله از اين روش نيز صحيح تر و دقيق تر…

پاورپوینت حوزه های آبریز ایران

پاورپوینت حوزه های آبریز ایران

پاورپوینت حوزه های آبریز ایران

تقسيم بندي حوضه هاي آبريز ايرانeبطور کلي ايران به ۱۲ حوزه آبريز مختلف تقسيم مي گردد.
اين ۱۲ حوزه عبارتند از: cحوضه درياي خزر c حوضه خليج فارس و درياي عمان c حوضه درياچه اروميه c حوضه درياچه نمک قم c حوضه اصفهان و سيرجان c حوضه نيريز يا بختگان c حوضه جازموريان c حوضه دشت کوير c حوزه کوير لوت c حوضه اردستان و يزد و کرمان c حوضه صحراي قره قوم c حوضه خاوري يا هامون
در قالب ۱۶ اسلاید پاورپوینت بهمراه عکس ،نقشه …