مقاله : مقایسه الگوریتم های فراابتکاری برای مسئله طراحی شبکه SONET ( يك حمل كننده نوري با سرعت بالا)

مقاله : مقایسه  الگوریتم های فراابتکاری برای  مسئله طراحی شبکه SONET ( يك حمل كننده نوري با سرعت بالا)

مقاله : مقایسه الگوریتم های فراابتکاری برای مسئله طراحی شبکه SONET ( يك حمل كننده نوري با سرعت بالا)

عنوان مقاله: Comparing Metaheuristic Algorithms for Sonet network design problemزبان مقاله :انگلیسی
فرمت فایل مقاله:PDF
تعداد صفحات مقاله:۲۳ صفحه
رشته مربوطه : کامپیوتر
سال انتشار مقاله: ۲۰۰۵میلادی…