آموزش ساخت ترانسفورماتور

آموزش ساخت ترانسفورماتور

آموزش ساخت ترانسفورماتور

کتاب حاضرجهت محاسبه وپیچیدن ترانسهای تک فازگردآوری شده که بصورت ساده وگام به گام می باشد….

مسئله مکان یابی هاب چند وجهی با استفاده از روش ابتکاری پیشرفته MIP

مسئله مکان یابی هاب چند وجهی با استفاده از روش ابتکاری پیشرفته MIP

مسئله مکان یابی هاب چند وجهی با استفاده از روش ابتکاری پیشرفته MIP

نوع فایل :PDFتعداد صفحات :۱۴
سال انتشار :۱۳۹۵
چکیده
روش های بهینه سازی معمولاً برای مسئله مکان یابی هاب چند وجهی توسعه یافته اند زیرا طیف گسترده ای از کاربردهای عملی دارد. این روش ها شامل روش های دقیق )محدود به حل مسائل بزرگ( و روش های ابتکاری )بدون تضمین کیفیت پاسخ( هستند. برای اجتناب از ضعف و بالا بردن توان خود، با ترکیب روش شاخه و کران، آزاد سازی لاگرانژ و آزاد سازی برنامهریزی خطی، روش ابتکاری بهبود یافته MIP را توسعه می دهیم. در روش ابتکاری…