مجموعه جزوات مهندسی برق

مجموعه جزوات مهندسی برق

مجموعه جزوات مهندسی برق

دانلود مجموعه جزوات مهندسی برق :در این بخش از سایت ویکی پاور برای شما دوستان و همراهان ، مجموعه جزوه های مهندسی برق را آماده نموده ایم که مربوط به شرکت ره آوران فنون پتروشیمی میباشد.این جزوات به صورت فایل pdf و در ۵ قسمت تهیه و تنظیم شده است.
در ادامه فهرست کامل جزوات مهندسی برق که در پنج قسمت برای شما آماده گردیده را مشاهده می فرمایید :
برای دانلود قسمت ها به صورت جداگانه از لینک های زیر استفاده کنید.
قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم
قسمت…

طراحي يك سيستم استنتاج فازي براي تخمين و پيش بيني فرآيند تعقيب خودرو در جريان ترافيك

طراحي يك سيستم استنتاج فازي براي تخمين و پيش بيني فرآيند تعقيب خودرو در جريان ترافيك

طراحي يك سيستم استنتاج فازي براي تخمين و پيش بيني فرآيند تعقيب خودرو در جريان ترافيك

فرآيند تعقيب خودرو، به عنوان رفتار غالب در بزرگراههاي شهري، حركت طولي يك راننده و خودرو را در زماني كه خودرو جلويي را دنبال مينمايد را توصيف ميكند. در سالهاي اخير روش-هاي محاسبات نرم به دليل برخورد توانمند با عدم قطعيتها وطبيعت غيرخطي جريان ترافيك، كاربردهاي فراواني در مدلسازي و پيشبيني اين فرآيند پيدا نمودهاند. در اين مقاله، به طراحي يك سيستم استنتاج فازي براي مدلسازي، تخمين و پيشبيني رفتار راننده و خودرو در فرآيند تعقيب خودرو پرداخته…